X Maltański Koncert Charytatywny
odbył się 19.X.2018r.
Projekt Edukacyjny
Poznajemy Poznań
Dom Pomocy Maltańskiej
Puszczykowo
Maltańskie Gabinety Specjalistyczne
Poznań - Komandoria
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poznań - Komandoria
Maltański Ośrodek Geriatryczno – Gerontologiczny
Poznań - Komandoria
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza |dq|Oratorium Maltańskie|dq|
Poznań - Komadoria
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poznań - Ławica

    Więcej na temat naszych warsztatów na stronie: http://www.wtzpomocmaltanska.ayz.pl
Warsztaty Terapii Zajęciowej – to placówka, mająca na celu wspomaganie osób niepełnosprawnych w procesie rehabilitacji zawodowej i społecznej, w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są w formie terapii zajęciowej, która zmierza do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobistej, rozwijania sprawności psychofizycznej a także wyuczenia podstawowych umiejętności zawodowych.
 
Uczestnikiem warsztatów może być osoba, która posiada prawnie potwierdzony status niepełnosprawności wraz ze wskazaniem do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Terapię w warsztacie realizuje się na podstawie indywidualnych programów rehabilitacji uczestników. Zawierają one informacje o planowanych działaniach i spodziewanych efektach pracy z uczestnikiem.
 
Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” przy ul. Miastkowskiej 128/132 powstały 1 kwietnia 2005 roku. Kierownictwo placówki objęła Pani Anna Hojda-Nowak. 1 października 2013 roku warsztaty zostały poszerzone o nowy oddział, mający swoją siedzibę w Maltańskim Centrum Pomocy „Komandoria” przy ul. Świętojańskiej 1. Pięćdziesięciu podopiecznych uczęszczających na zajęcia to osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Do placówki na Ławicy uczęszcza trzydziestu podopiecznych, zajęcia odbywają się w sześciu pracowniach tematycznych oraz sali rehabilitacyjnej. Druga placówka mieszcząca się na ulicy Świętojańskiej zrzesza dwudziestu podopiecznych w ramach czterech pracowni i sali rehabilitacyjnej. Pracownie, w ramach których pracujemy to: plastyczna, rękodzieła artystycznego, umiejętności społecznych oraz gospodarstwa domowego. Wyroby powstające w trakcie naszej codziennej pracy można nabyć na straganach i kiermaszach okolicznościowych organizowanych z okazji świąt.
 
W naszych placówkach przygotowujemy uczestników do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój umiejętności niezbędnych w życiu, a także poprawę kondycji fizycznej i psychicznej. W ramach integracji społecznej odbywają się liczne wyjścia do kin, muzeów i innych instytucji kulturalnych. Prowadzona jest w szerokim zakresie integracja ze środowiskiem lokalnym, przyległymi parafiami pw. Objawienia Pańskiego oraz pw. Świętego Jana Jerozolimskiego Za Murami. Rozwijamy także podstawowe umiejętności zawodowe umożliwiające późniejsze, ewentualne podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej na rynku pracy. Niektórym naszym wychowankom udało się, opuszczając mury placówki, podjąć prace zawodową.
 
Działamy na  polu sportowym startując w licznych zawodach konkurencjach i imprezach rekreacyjnych. Współpracujemy z placówkami o podobnym charakterze, między innymi z Domem Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie.