X Maltański Koncert Charytatywny
odbył się 19.X.2018r.
Projekt Edukacyjny
Poznajemy Poznań
Dom Pomocy Maltańskiej
Puszczykowo
Maltańskie Gabinety Specjalistyczne
Poznań - Komandoria
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poznań - Komandoria
Maltański Ośrodek Geriatryczno – Gerontologiczny
Poznań - Komandoria
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza |dq|Oratorium Maltańskie|dq|
Poznań - Komadoria
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poznań - Ławica

 

 

Maltańskie Gabinety Specjalistyczne
ul. Świętojańska 1
61- 113 Poznań

tel.: 530 908 098 (w godzinach przyjęć) 
 

    Więcej na temat naszych warsztatów na stronie: http://www.wtzpomocmaltanska.ayz.pl
Warsztaty Terapii Zajęciowej – to placówka, mająca na celu wspomaganie osób niepełnosprawnych w procesie rehabilitacji zawodowej i społecznej, w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są w formie terapii zajęciowej, która zmierza do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobistej, rozwijania sprawności psychofizycznej a także wyuczenia podstawowych umiejętności zawodowych.
 
Uczestnikiem warsztatów może być osoba, która posiada prawnie potwierdzony status niepełnosprawności wraz ze wskazaniem do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Terapię w warsztacie realizuje się na podstawie indywidualnych programów rehabilitacji uczestników. Zawierają one informacje o planowanych działaniach i spodziewanych efektach pracy z uczestnikiem.
 
Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” przy ul. Miastkowskiej 128/132 powstały 1 kwietnia 2005 roku. Kierownictwo placówki objęła Pani Anna Hojda-Nowak. 1 października 2013 roku warsztaty zostały poszerzone o nowy oddział, mający swoją siedzibę w Maltańskim Centrum Pomocy „Komandoria” przy ul. Świętojańskiej 1. Pięćdziesięciu podopiecznych uczęszczających na zajęcia to osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Do placówki na Ławicy uczęszcza trzydziestu podopiecznych, zajęcia odbywają się w sześciu pracowniach tematycznych oraz sali rehabilitacyjnej. Druga placówka mieszcząca się na ulicy Świętojańskiej zrzesza dwudziestu podopiecznych w ramach czterech pracowni i sali rehabilitacyjnej. Pracownie, w ramach których pracujemy to: plastyczna, rękodzieła artystycznego, umiejętności społecznych oraz gospodarstwa domowego. Wyroby powstające w trakcie naszej codziennej pracy można nabyć na straganach i kiermaszach okolicznościowych organizowanych z okazji świąt.
 
W naszych placówkach przygotowujemy uczestników do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój umiejętności niezbędnych w życiu, a także poprawę kondycji fizycznej i psychicznej. W ramach integracji społecznej odbywają się liczne wyjścia do kin, muzeów i innych instytucji kulturalnych. Prowadzona jest w szerokim zakresie integracja ze środowiskiem lokalnym, przyległymi parafiami pw. Objawienia Pańskiego oraz pw. Świętego Jana Jerozolimskiego Za Murami. Rozwijamy także podstawowe umiejętności zawodowe umożliwiające późniejsze, ewentualne podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej na rynku pracy. Niektórym naszym wychowankom udało się, opuszczając mury placówki, podjąć prace zawodową.
 
Działamy na  polu sportowym startując w licznych zawodach konkurencjach i imprezach rekreacyjnych. Współpracujemy z placówkami o podobnym charakterze, między innymi z Domem Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie.
 
 
 
     Jest jednym z dzieł Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”. Działa, od 1 lipca 2000r. na zasadach Środowiskowego Domu Samopomocy. Jest placówką dziennego pobytu dla dorosłych, głównie osób niepełnosprawnych intelektualnie. Organizuje ciekawe, cykliczne imprezy, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem, powiększając tym samym grono naszych przyjaciół.
Więcej na temat Domu w Puszczykowie na stronie: http://www.maltadom.fc.pl

 

 

Zapraszamy w poniedziałki, środy i czwartki
 
w godzinach od 16.00 do 19.00
     Świetlica  Opiekuńczo - Wychowawcza "Oratorium Maltańskie" funkcjonuje od 7 stycznia br. w Maltańskim Centrum Pomocy „Komandoria” przy ul. Świętojańskiej 1 w Poznaniu.
Jej działalność finansowana jest ze środków Miasta Poznania (ponad 95%) oraz Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”. Zapisani wychowankowie przez trzy dni w tygodniu  mają zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji, przygotowywaniu do zajęć szkolnych oraz zorganizowany czas  w formie zabaw i różnorodnych zajęć.
- Dzieci mogą liczyć na pomoc przy nadrabianiu zaległości szkolnych oraz rozwiązywaniu problemów, z którymi nie potrafią sobie poradzić. Świetlica zajmuje się organizacją czasu wolnego. Umożliwia również dzieciom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, przez co dzieci zaspokajają w ten sposób ważną potrzebę zabawy i rozrywki - mówi Jerzy Pelowski, koordynator świetlicy. Dlaczego właśnie świetlica? W oparciu o doświadczenia pracowników Fundacji, informacje od dyrektorów szkół, instytucji samorządowych i kościelnych stworzyliśmy diagnozę przyczyn i skutków dysfunkcji w rodzinach, które stanowiły przedmiot naszych zainteresowań.  Potwierdziła ona celowość prowadzenia świetlicy opiekuńczo – wychowawczej właśnie w rejonie Starego Miasta. W zajęciach  „Oratorium Maltańskiego”  uczestniczy 25. dzieci, w wieku od 7 do 13 roku. Sformułowana diagnoza została (można by rzec – niestety) potwierdzona. Rodziny (z jakich pochodzą dzieci) charakteryzują :  niepełne rodzicielstwo, problemy alkoholowe, niski status materialny, problemy mieszkaniowe, brak wzorców postępowania i kompetencji społecznych oraz emocjonalnych u rodziców, niska świadomość własnych potrzeb i możliwości. Zjawiska te skutkują zagrożeniem uzależnieniami, trudnościami w szkole, brakami w życiu społecznym.
Jedni ze świetlicą związani są od kliku dni bądź tygodni, inni przychodzą tutaj od  początku stycznia. Tak jak Kinga, Patrycja, czy Wiktoria.
- Przychodzimy tutaj od samego początku. Tutaj jest fajnie – mówią zgodnie dziewczyny. - Najbardziej lubimy zajęcia plastyczne i wyjścia na dwór. – dodaje Wiktoria. Kinga woli gry planszowe i podciąga się z angielskiego. - Panie mnie uczą tak, żebym miała łatwiej na lekcjach – zaznacza. Wszyscy zgodnie podkreślają, że bardzo smakują im podwieczorki i lubią je wspólnie przygotowywać.
Irena Pelowska – kierownik świetlicy podkreśla, że dzieci chętnie przebywają w placówce. Mają tutaj swoje koleżanki i kolegów z którymi mogą wspólnie spędzić czas poza zajęciami lekcyjnymi. Uczą się samodzielności, odpowiedzialności oraz pozytywnych

zachowań, a także funkcjonowania w grupie. Nawiązują też pozytywne relacje z wychowawcami, co pomaga im lepiej funkcjonować w domu i w szkole. Świetlica daje im poczucie bezpieczeństwa, czują się w niej dobrze, a co najważniejsze wiedzą, że mogą liczyć na pomoc różnego rodzaju. Bywało, że nasza pomoc sprowadzała się do tego, żeby wysłuchać dziecko, które nie mogło sobie poradzić z wiadomością o śmiertelnej chorobie mamy, a nie miało nikogo z kim mogłoby się podzielić swoim zmartwieniem.

- W świetlicy uczymy ich różnych, pozytywnych zachowań. Dzięki temu lepiej się komunikują, stają się zaradniejsze. Potrafią na przykład po sobie posprzątać. Dla nas liczy się każdy ich sukces. Pamiętam, jak podczas jednego z wywiadów dzieci mówiły, że świetlica jest dla nich takim drugim domem. To było bardzo szczere i miłe – opowiada wolontariuszka placówki.
Świetlica w ramach realizacji podstawowych zdań współpracuje z rodzicami, szkołami, parafiami, kuratorami oraz instytucjami kulturalnymi.  Zorganizowała dla dzieci różne atrakcje zarówno sportowe, taneczne jak i kulturalne, czy turystyczno-rekreacyjne.
- Byliśmy w kinie, na Termach Maltańskich i w muzeum. Zwiedziliśmy ciekawe, a mniej znane miejsca w Poznaniu.  Bardzo nam się podobało – mówi Majka.
- Praca w świetlicy nie należy do najłatwiejszych, ale daje sporo satysfakcji – mówi  wychowawczyni świetlicy Anita Garsztka. Pomagamy przecież najmłodszym, a oni bardzo tego potrzebują – dodaje.  Często słyszymy,  że mama nie pracuje lub jest ciężko chora, a tata wyjechał …Widzimy też jak chętnie jedzą posiłki.
Współpracujemy z rodzicami, informujemy o niepokojących sygnałach, jak również
o pozytywnym zachowaniu i postępach. Takie rozmowy na ogół przynoszą oczekiwane efekty. Rodzice pozytywnie oceniają pracę świetlicy, jej wystrój i wyposażenie, a także kontakt z wychowawcami. Twierdzą, że świetlica daje im i ich dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Niewątpliwie temu poczuciu sprzyja także kompleks pomieszczeń świetlicowych, które są jasne, czyste i ładnie urządzone. Świetlica stwarza warunki do wypoczynku, zabawy i odrabiania prac domowych dzięki kompleksowi pomieszczeń, które pozwalają na równoległe prowadzenie kilku działań – dodaje kierownik świetlicy.
 
- Zajęcia prowadzą 4 osoby - 3. pedagogów specjalnych  i psycholog. Są to osoby z wieloletnim stażem, posiadające wysokie kwalifikacje. Kadrę wspiera kilkuosobowa grupa wolontariuszy. Na razie nasze plany sięgają do końca bieżącego roku. Mamy nadzieję, że  praca świetlicy zostanie pozytywnie oceniona i w przyszłym roku będzie mogła dalej funkcjonować (zwłaszcza, że sprawozdanie za pierwsze półrocze zostało przyjęte bez zastrzeżeń) – mówi koordynator projektu.
Szukamy Talentów - 2019
Published: 04-02-2019 Hits: 36
Z myślą o potencjale artystycznym, jaki mają w sobie osoby z niepełnosprawnościami powstał projekt organizacji Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu Poznańskiego pn. „Zlot Talentów”. W tym roku ...
Opłatek Maltański w Grajewie
Published: 01-09-2019 Hits: 204
    W tym roku Opłatek Maltański zorganizowany przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich w Poznaniu po raz pierwszy zagościł w Grajewie. Spotkanie odbyło się 20 grudnia br. Do wspólnego stołu wigilijnego zaproszonych zostało 130 osób potrzebujących, ...
Opłatek Maltański w Szczecinie
Published: 01-09-2019 Hits: 176
      16 grudnia br. w Szczecinie Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Poznaniu zaprosiła do udziału w wieczerzy wigilijnej 150 osób niepełnosprawnych intelektualnie, starszych, samotnych oraz ich opiekunów. Wieczerzy wigilijnej towarzyszyło ...
Spotkanie opłatkowe Seniorów
Published: 01-04-2019 Hits: 339
8 grudnia br. przy uroczystym wigilijnym stole  zasiedli Seniorzy. Jedni od kilku miesięcy, inni od kilku lat biorą udział w spotkaniach i zajęciach organizowanych przez Maltański Ośrodek Geriatryczno-Gerontologiczny. Było nam bardzo miło, ponieważ przy okazji tego spotkania dołączyły do nas ...
Wigilie dla dzieci
Published: 01-03-2019 Hits: 150
12 grudnia br. Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” wspólnie ze Zgromadzeniem Sióstr Urszulanek SJK zorganizowała już po raz dziewiąty kolację wigilijną dla 60. dzieci z ubogich i dysfunkcyjnych rodzin Poznania. Po wspólnej modlitwie i ...
Spotkanie opłatkowe przy ul. Świętojańskiej w Poznaniu
Published: 12-29-2018 Hits: 265
Tegoroczne spotkanie opłatkowe z udziałem uczestników naszych warsztatów, ich opiekunów oraz pracowników Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” już we wspomnieniach… Jak co roku dzielenie się opłatkiem, wspólne ...
Spotkanie Wigilijne WTZ na Ławicy
Published: 12-29-2018 Hits: 265
W piątkowe popołudnie, mimo spowodowanej remontem zmiany miejsca i pierwszych (choć niewielkich) opadów śniegu, spotkaliśmy się w licznym gronie na tegorocznej Wigilii WTZ. W tym roku pierwszy raz zagościliśmy na Świętojańskiej, w progach naszej drugiej siedziby na „ławicowym” ...
Talenty w Puszczykowie
Published: 12-29-2018 Hits: 242
Pierwsza połowa grudnia to czas, kiedy społeczność Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie zaprasza swoich przyjaciół na dorocznie organizowany „Wieczór z Aniołami”. Wydarzenie to każdego roku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a talenty aktorskie i wokalne ...
X Maltański Koncert Charytatywny
Published: 10-24-2018 Hits: 558
  X Maltański Koncert Charytatywny zorganizowany przez Związek Polskich Kawalerów Maltańskich oraz Filharmonię Poznańską odbył się 19 października br. w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu. Dochód z Koncertu przeznaczony został na maltańskie projekty medyczne. Koncert ...
Zapraszamy na X Maltański Koncert Charytatywny
Published: 09-22-2018 Hits: 602
X MALTAŃSKI KONCERT CHARYTATYWNY   Filharmonia Poznańska oraz Związek Polskich Kawalerów Maltańskich zapraszają na  X Maltański Koncert Charytatywny,  który odbędzie się w dniu 19 października 2018 roku o godz. 19:00 w Auli Uniwersyteckiej w ...
Szukamy talentów - 2018
Published: 04-06-2018 Hits: 563
SZUKAMY TALENTÓW Szukamy talentów Z myślą o potencjale artystycznym, jaki mają w sobie osoby z niepełnosprawnościami powstał projekt organizacji Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu ...