X Maltański Koncert Charytatywny
odbył się 19.X.2018r.
Projekt Edukacyjny
Poznajemy Poznań
Dom Pomocy Maltańskiej
Puszczykowo
Maltańskie Gabinety Specjalistyczne
Poznań - Komandoria
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poznań - Komandoria
Maltański Ośrodek Geriatryczno – Gerontologiczny
Poznań - Komandoria
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza |dq|Oratorium Maltańskie|dq|
Poznań - Komadoria
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poznań - Ławica

Zgodnie z obowiązkiem, określonym w art. 18 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku  dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz 851 z późn. zm), Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska zamieszcza na swojej stronie internetowej do publicznej wiadomości informację o otrzymanych darowiznach w roku 2018.
 
Informacja o otrzymanych darowiznach wykazanych w załączniku CIT- D:
kwota ogółem otrzymanych darowizn 115 959,90 zł.
Powyższe darowizny zostały przeznaczone na cele charytatywne.
 

"Darowiznę można przeznaczyć na wybrane dzieło Fundacji, zaznaczając to np. w tytule przelewu.

 
Konto Fundacji:
Bank Pekao S.A. Oddział w Poznaniu, Stary Rynek 97/98 nr rachunku PLN 
(IBAN): 76 1240 6595 1111 0000 5622 4537
SWIFT: BPHKPLPK
 
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2017, ogólna kwota otrzymanych w roku 2017 darowizn wyniosła:
 
od osób fizycznych 224 510,34 zł,
 
w tym
darowizny 1% podatku 35 171,32 zł
darowizny pozostałe 189 339,02 zł
 
od osób prawnych 225 520,82 zł
 
Powyższe darowizny zostały przeznaczone zgodnie ze statutem Fundacji na 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania w zakresie ochrony 
zdrowia oraz opieki wychowawczej i społecznej.
 
Pojedyncze darowizny w kwocie przewyższającej 15.000 zł lub kilka darowizn 
na łączną kwotę ponad 35.000 zł, przekazali w roku 2017 niżej wymienieni 
Darczyńcy:
 
1. darowizna w wysokości 40 000,00 zł otrzymana od UTAL Sp. z o.o., ul. Katarzyńska 9 Gruszczyn
 
2. darowizna w wysokości 15 000,00 zł otrzymana od Fundacji Enea ul. Górecka 1 Poznań 
 
 
 
Powyższe darowizny zostały przeznaczone na cele charytatywne.
 

"Darowiznę można przeznaczyć na wybrane dzieło Fundacji, zaznaczając to np. w tytule przelewu.

 
Konto Fundacji:
Bank Pekao S.A. Oddział w Poznaniu, Stary Rynek 97/98 nr rachunku PLN 
(IBAN): 76 1240 6595 1111 0000 5622 4537
SWIFT: BPHKPLPK
 
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2016, ogólna kwota otrzymanych w roku 2016 darowizn wyniosła:
 
od osób fizycznych 176 461,33 zł,
 
w tym
darowizny 1% podatku 65 431,81 zł
darowizny pozostałe 111 029,52 zł
 
od osób prawnych 134 415,35 zł
 
Powyższe darowizny zostały przeznaczone zgodnie ze statutem Fundacji na 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania w zakresie ochrony 
zdrowia oraz opieki wychowawczej i społecznej.
 
Pojedyncze darowizny w kwocie przewyższającej 15.000 zł lub kilka darowizn 
na łączną kwotę ponad 35.000 zł, przekazali w roku 2016 niżej wymienieni 
Darczyńcy:
 
1.darowizna w wysokości 20.000,00 zł otrzymana od UTAL Sp. z o.o., ul. Katarzyńska 9 Gruszczyn
 
 
Powyższe darowizny zostały przeznaczone na cele charytatywne.
 

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" w Poznaniu

Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych ​w​ ​ramach​ ​projektu​ PITax.pl​ ​dla​ ​OPP. 

 

"Darowiznę można przeznaczyć na wybrane dzieło Fundacji, zaznaczając to np. w tytule przelewu.

Konto Fundacji:
Bank Pekao S.A. Oddział w Poznaniu, Stary Rynek 97/98 nr rachunku PLN 
(IBAN): 76 12 40 65 95 1111 0000 5622 4537
SWIFT: BPHKPLPK
 
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2015, ogólna kwota otrzymanych w roku 2015 darowizn wyniosła:
 
od osób fizycznych 177.993,65 zł,
 
w tym
darowizny 1% podatku 38.825,50 zł
darowizny pozostałe 139.168,15 zł
 
od osób prawnych 319.164,74 zł
 
Powyższe darowizny zostały przeznaczone zgodnie ze statutem Fundacji na 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania w zakresie ochrony 
zdrowia oraz opieki wychowawczej i społecznej.
 
Pojedyncze darowizny w kwocie przewyższającej 15.000 zł lub kilka darowizn 
na łączną kwotę ponad 35.000 zł, przekazali w roku 2015 niżej wymienieni 
Darczyńcy:
 
1.darowizna w wysokości 45.000,00 zł otrzymana od UTAL Sp. z o.o., ul. Katarzyńska 9 Gruszczyn
2. darowizna w wysokości 42.354,00 zł otrzymana od MALTESER HILFSDIENST E.V., KALKER HAUPTSTR. 22/24 Koln
3. darowizna w wysokości 30.000 zł otrzymana od Nadleśnictwo Czerniejewo, Głożyna 5 Czerniejewo
4. darowizna w wysokości 20.000 zł otrzymana od Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo, Kasprzaka 25 Warszawa
5. darowizna w wysokości 15.000,00 zł otrzymana od Fundacji ENEA , ul. Górecka 1 Poznań
 
 
Powyższe darowizny zostały przeznaczone na cele charytatywne.